Bestuurders van de verenigingen vertellen hoe het er voorstaat in coronatijdperk